PELLPAL 8 KW MOC: 8 KW

PELLPAL 8 KW
MOC: 8 KW

POW. GRZEWCZA: do 100 m2

WYMIARY KOTŁA / ZESTAWU

SZER. (K): 400 mm

SZER. (Z): 930 mm

DŁ.: 830 mm

WYS. (K): 1040 mm

WYS. (Z): 1150 mm

CZOPUCH: FI 130

MASA: 205 kg

ZASYP KOSZA: około 75 kg

Kocioł PellPal o mocy 8 kW przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń o
powierzchni do 100 m2 a także podgrzewania wody w układach ciepłej wody
użytkowej. Przeznaczony jest do spalania biopaliwa – pelletu drzewnego o
średnicy od 6 do 8 mm.

Posiada wysoką sprawność sięgającą 90,9%. W badaniach uzyskał klasę 5
według normy EN 303-5 oraz spełnia wymagania ekoprojektu (EcoDesign).
Klasa energetyczna kotła to A+. Kocioł uzyskał bardzo niską emisję pyłów
PM poniżej 20 mg/m3 co daje możliwość uzyskania wyższego dofinansowania
na wymianę kotła.

Konstrukcja oparta jest o wymiennik z poziomymi kanałami konwekcyjnymi.
Zbiornik opału znajduje się obok kotła. W dolnych drzwiczkach korpusu
umieszczony jest nowoczesny palnik pelletowy QPELL. Opał dostarczany
jest do palnika podajnikiem ślimakowym i zsypywany jest poprzez rurę
spiro. Zastosowanie rury spiro zabezpiecza zbiornik z opałem przed
przedostaniem się do niego ognia. Wylot komina (czopuch) umieszczony
jest w górnej części korpusu kotła na jego tylnej ścianie pod kątem 45
stopni.

Procesem spalania, dostarczaniem odpowiedniej dawki opału do palnika,
rozpaleniem a także pracą wentylatora nadmuchowego umieszczonego w
palniku zajmuje się mikroprocesorowy sterownik PellPal PID Pellet.

Kocioł może pracować w układzie otwartym wyposażonym w otwarte naczynie
wzbiorcze jak również zamkniętym przy wyposażeniu układu grzewczego w
niezbędne elementy typu zewnętrzna wężownica schładająca, zawór
bezpieczeństwa DBV 2, zawór zabezpieczenia termicznego SYR 5067,
naczynie przeponowe. W zależności od wybranego sposobu zabezpieczenia
należy zastosować odpowiednie elementy.