PELLPAL D 16 kW

Podstawowe dane techniczne kotła PELLPAL D o mocy 16 kW
– znamionowa moc cieplna: 16 kW
– powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: od 100 do 160 m2
– sprawność cieplna: 91,4 %
– klasa energetyczna: A+
– ciśnienie robocze: 2 bary
– pojemność wodna kotła: 70 litrów
– maksymalna temperatura robocza: 95 OC
– ciąg kominowy: 0,24 mbar
– masa załadunku opału: 8,5 kg
– masa kotła: 315 kg
– pojemność zbiornika akumulacyjnego: 672 litry

Wymiary kotła PELLPAL D o mocy 16 kW
– szerokość korpusu kotła (B1): 438 mm
– szerokość kotła z króćcami i wziernikami (B): 626 mm
– głębokość korpusu kotła (L1): 632 mm
– głębokość kotła z rączkami i czopuchem (L): 997 mm
– wysokość korpusu kotła (H): 1269 mm
– wysokość od podłogi do środka czopucha (H1): 1103 mm
– średnica czopucha (D): 159 mm
– króćce wodne do podłączenia miarkownika ciągu: DN 25, 3/4 cala
– króćce wodne instalacji: DN 40, G 1 1/2 cala

Kotły na DREWNO ZGAZOWUJĄCE
PELLPAL D 16 kW
Kocioł PellPal D o mocy 16 kW przeznaczony jest do ogrzewania
pomieszczeń o powierzchni od 100 do 160 m2 a także podgrzewania wody w
układach ciepłej wody użytkowej. Przeznaczony jest do spalania drewna a
stosowany opał w tym urządzeniu grzewczym to drewno w postaci polan
umieszczanych w komorze palniska jednorazowo przed rozpoczęciem
spalania.
Kocioł PellPal D o mocy 16 kW posiada wysoką sprawność sięgającą 91,4 %.
W badaniach uzyskał klasę 5 według normy EN 303-5 oraz spełnia wymagania
ekoprojektu (EcoDesign). Klasa energetyczna kotła to A+. Kocioł uzyskał
bardzo niską emisję pyłów PM poniżej 20 mg/m3.
Kocioł może pracować w układzie otwartym wyposażonym w otwarte naczynie
wzbiorcze jak również układzie zamkniętym przy wyposażeniu układu
grzewczego w niezbędne elementy typu zewnętrzna wężownica schładająca,
zawór bezpieczeństwa DBV 2, zawór zabezpieczenia termicznego SYR 5067,
naczynie przeponowe. W zależności od wybranego sposobu zabezpieczenia
należy zastosować odpowiednie elementy. Obowiązkowo układ w którym
pracować ma kocioł wyposażony musi być w zbiornik akumulacyjny o
pojemności minimalnej wynoszącej 672 litry.

Budowa kotła PELLPAL D 16 kW
Korpus kotła i płaszcze zewnętrzne wykonane są z atestowanej blachy
kotłowej P265GH o grubości 5 mm. Poszczególne elementy kotła wycinane są
laserowo co zapewnia maksymalną dokładność i 100 % powtarzalność
poszczególnych elementów, z których składa się dane urządzenie grzewcze.
Konstrukcja oparta jest o wymiennik z poziomymi kanałami konwekcyjnymi
umieszczonymi w górnej części komory paleniska. W dolnej części kotła
znajduje się palenisko wyposażone w ruszt żeliwny składający się z
ułożonych obok siebie belek żeliwnych.
Kocioł wyposażony został w szczelnie zamykane drzwiczki umożliwiające
obsługę kotła, załadunek opału, czyszczenie kanałów konwekcyjnych i
komory spalania. W dolnych drzwiczkach zaprojektowana została klapka,
której pozycja regulowana jest poprzez miarkownik ciągu powietrza
Regulus. Wylot komina (czopuch) umieszczony jest z tyłu kotła. Króćce
służące do podłączenia kotła do instalacji grzewczej znajdują się na
górze kotła oraz w jego tylnej części. Na górze kotła znadują się
również króćce służące do montażu miarkownika ciągu sterującego pracą
klapki dopływu powietrza.